Parkos corona voucher voorwaarden

Versie 2, 01-05-2020

Naar aanleiding van de uitzonderlijke situatie die is ontstaan als gevolg van het coronavirus/COVID-19 ontvangt u een persoonlijke ‘coronavoucher’. Dit is het tegoed dat u heeft door het annuleren van uw reservering. Door de annulering eindigt uw overeenkomst (voor de reservering van een parkeerplaats) met de parkeeraanbieder en ontstaat een overeenkomst tussen u en Parkos op grond waarvan u de te ontvangen coronavoucher bij Parkos kunt besteden onder de hierna te noemen voorwaarden.

 1. U heeft van Parkos B.V., KvK-nummer 02095013, gevestigd aan de Hereweg 120-3, 9725 AK te Groningen (hierna te noemen: ‘Parkos’), een voucher ontvangen bij het annuleren van uw boeking wegens onvermijdbare en buitengewone omstandigheden ten gevolge van het coronavirus/COVID-19. 

2. De onderstaande informatie staat specifiek op uw voucher vermeld: 

  • De naam ‘coronavoucher’; 
  • De (unieke) vouchercode; 
  • De naam van de hoofdboeker van de reservering; 
  • De uitgiftedatum van de coronavoucher (dit is de datum waarop uw reservering is geannuleerd door Parkos of uzelf); 
  • De geldigheidsduur van de coronavoucher; 
  • De waarde c.q. te goed van de coronavoucher.

3. De voucher geeft de hoofdboeker het recht om via de website van Parkos een nieuwe reservering voor een parkeerplaats te maken. De nieuwe reservering hoeft niet bij dezelfde parkeerlocatie of dezelfde luchthaven te zijn als de geannuleerde reservering. Wanneer het totaalbedrag van de nieuwe reservering hoger uitvalt, betaalt u de meerkosten. Wanneer het totaalbedrag van de nieuwe reservering lager uitvalt dan de waarde van de voucher, blijft het restbedrag staan op uw voucher onder dezelfde voorwaarden. U kunt dit dan gebruiken voor een volgende reservering. 

4. De hoofdboeker kan het tegoed besteden aan een nieuwe reservering voor zichzelf, maar ook aan een nieuwe reservering van een andere boeker.

5. Wanneer een nieuwe reservering (gedeeltelijk) is betaald met een coronavoucher (door bij betaling de vouchercode in te vullen) en deze wordt geannuleerd, dan ontvangt de hoofdboeker van de nieuwe reservering voor het bedrag dat overblijft een nieuwe voucher. 

6. De ontvanger van de coronavoucher is verantwoordelijk voor het invullen van juiste (persoons)gegevens. Parkos aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verkeerde of niet-ingevulde gegevens. 

7. De coronavoucher kan tot uiterlijk één (1) jaar na de datum van uitgifte zoals vermeld op de coronavoucher worden ingewisseld. 

8. Nadat u de coronavoucher is ingewisseld en een nieuwe reservering is gemaakt, zijn op de nieuwe reservering de reguliere voorwaarden van toepassing, tenzij daar in deze voorwaarden van is afgeweken. Hiermee gaat u akkoord bij het maken van de nieuwe reservering.

9. Aan kennelijke fouten kunnen geen rechten worden ontleend. 

10. Parkos behoudt zich het recht voor deze voorwaarden op elk moment te wijzigen. 

11. De beslissing of er een coronavoucher wordt uitgegeven is voorbehouden aan Parkos. 

12. Parkos heeft te allen tijde het recht om aanvullende gegevens, zoals de annuleringsbevestiging van de geannuleerde reservering, op te vragen om de aanvraag van de coronavoucher c.q. de geldigheid van de coronavoucher te verifiëren. Wanneer deze gegevens niet worden overgelegd heeft Parkos het recht de coronavoucher ongeldig te verklaren. 

13. Slechts de hoofdboeker van de geannuleerde reservering is gerechtigd de voucher te besteden aan een nieuwe boeking, voor zichzelf of voor een ander. 

14. Het is niet toegestaan de coronavoucher te kopiëren of na te maken. 

15. Wanneer één van de artikelen in deze voorwaarden ongeldig of niet afdwingbaar blijkt te zijn, dan (i) zullen de overige bepalingen worden uitgelegd alsof de ongeldige of niet afdwingbare bepaling niet zou zijn opgenomen en (ii) zal de ongeldige of niet afdwingbare bepaling worden geacht te zijn vervangen door een geldige en afdwingbare bepaling die de bedoeling van partijen met de betreffende bepaling zo dicht mogelijk benadert. 

Help